Kodlama ve Sanal Gerçeklik Eğitimleri

Kodlama ve Sanal Gerçeklik Eğitimleri Erol Altaca Okulları'nda.

Kodlama kelime anlamıyla belirli bir disipline ve düzene göre yapılması öngörülen işlemler bütünüdür.

Programlama, bilgisayara ya da elektronik ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi olarak tanımlanır.

Bu soyut matematiksel kavramlar ve işleyişler bir çok çocuk için zorlayıcıdır ve onları konudan tamamen uzaklaştırabilir.

Montessori Eğitim Sisteminin kurucusu Dr.Maria Montessori'ye göre okul ortamı çocuğa somut malzeme ve kaynaklar hazırlamalıdır. 

İlkokul'da kodlama eğitiminin önemini kavrayan programcılar bunu kolaylaştırmak ve eğlenceli hale getirmek için çeşitli araçlar ve diller geliştirmişlerdir. 

Scratch: Kendi animasyonlarımızı tasarlayabileceğimiz ya da interaktif hikayeler anlatabileceğimiz ve paylaşabileceğimiz bir grafik programlama dilidir.

Code.org: Nesne tabanlı bir programlama olan bu sistemde blokları çalışma alanına sürükleyerek kat blokları oluşturulur ve görevler birbiri ardına sıralanır. Çizim alanında görevler giderek zorlaşır ve kodlama zihin gelişimi için farklı kazanımları aşamalar halinde çocuğa sunar.

Kodu: Microsoft tarafından geliştirilen, 3B boyutlu ortamda, 3B karakterler kullanılarak çocuklar için eğlenceli hale getirilmiş oyun tasarlamayı ve programlamayı kolay hale getiren geliştirilmiş görsel bir programlama dilidir. Program ve hayal güçleri ile kendi mekanlarını tasarlar, karakterlere komutlar vererek bir senaryo kurgulayabilir. Programlama ve algoritmanın görsel animasyonla birleştiği bir uygulamadır.

C#: Programcıların en önemli programıdır. Kodların belirli bir disiplinde oluşan algoritması ile oluşan programların oluşturulduğu bu yazılımda, algoritma kavramı, akış diyagramları, değişkenler, karar yapıları, döngüler, diziler komutları ve bunun gibi syntax konuları anlatılır. 

Google VR: Sanal Gerçeklik nedir? Sanal boyut ve mekanları inceliyoruz.

Bu yollarla çocuklar soyut aşamaları görselleştirerek matematiksel, algoritmik düşünmenin gerçek hayatta temelini atmış olurlar. 

İlkokul'da kodlama bilişsel alanda da

  • çocukların sistematik düşünme,
  • olaylar arasındaki ilişkileri görebilme,
  • odaklanma, dikkati artırma,
  • problemlere doğru ve hızlı çözümler üretebilme,
  • yaratıcı düşünebilme

gibi yetilerin kazanılmasını önemli ölçüde destekler.

Bilgili ve mutlu çocuklar, ruh sağlığı sağlam bir kuşak, başarılı ve aydınlık bir gelecek.