Anasınıfımız

<<ÇOCUK, BİR ŞEYİ SİZ İSTEDİĞİNİZ İÇİN BİLMESİN, ANLADIĞI İÇİN BİLSİN.>>

Biz, bilgiyi yorumlayabilen, öğrendiğini sorgulayan, yaşama geçiren ve yeni fikirler üreten öğrenciler yetiştirmeyi ve anasınıfı çocuklarına okul öncesi bilimsel eğitimi vermeyi hedefledik.

 

Programımızın içerisinde yaş gruplarına uygun etkinlikler, oyunlar ve proje çalışmaları eğitim programımızın temelini oluşturur. Anasınıfımızda eğitim programları oluşturulurken temelde ilkokula hazırlayıcı nitelikte olması, görsel algı ve dikkat çalışmaları ile okuma- yazma çalışmaları esas alınmıştır. Eğitim programımız, yaratıcılıklarını geliştiren müzik çalışmaları, dans, satranç, görsel sanatlar, Okul Öncesi Sportif Başarı ve Koordinasyon Eğitimi, İngilizce gibi branş etkinlikleri ve MONTESSORİ EĞİTİM SİSTEMİ ile desteklenir.

Montessori Eğitim Sistemi\'ni tercih etmemizin nedeni, bu sistemin çocuk gelişimine en uygun eğitim modeli olması ve çocuğun evrenselliği ilkesidir.

Yüz yıllık bir zaman süzgecinden geçmiş olan Montessori Eğitim Sistemi, gerektirdiği zengin malzemenin mali yükü ve özel eğitim görmüş öğretmenlerin edinilmesinin güçlüğü nedenleriyle ülkemizde tam uygulamaya konulmamıştır. Okulumuz, hem bu sistemin gereklerini tam anlamıyla yerine getirmiş, hem de MEB müfredatını bu sistem içinde yoğurmuştur.

Dünyanın en seçkin kurumlarının benimsediği bu sistem, son derece zengin ve tümüyle orijinal araç-gereçleriyle okulumuzda kurulmuş ve öğretmenlerimiz, alanında en iyi uzmanlar tarafından, bu sistemle ilgili olarak eğitilmişlerdir.

Hazırlanmış Ortam\'daki zengin eğitim malzemeleri ile çocuklarımız kendi özgür seçimleri doğrultusunda, yaşlarına uygun beceri ve bilgileri kazanırken büyük haz alacak ve ilköğretime tam anlamıyla hazır hale geleceklerdir.

Çeşitli duygusal materyaller ile çocuklar renk, boyut, şekil, form, ses, doku, tat, koku dünyasını da keşfederler. Bu materyaller aynı zamanda müzik, matematik, dil gibi yeteneklerin gelişmesi için de olanak sağlar.

 

Montessori öğretmeni, kendi başına hareket etmek ve her şeyi kendisi yapmak isteyen çocuğun bireysel gücüne inanır, gelişimsel ihtiyaçlarını bilir ve ona sakin, düzenli, sıcak, samimi ve neşeli bir ortam hazırlar.

 

Montessori sisteminde çocukları motive eden, önceden hazırlanmış fiziksel ve zihinsel düzendir. Konsantre olmayı, bir işi sonuna kadar götürmeyi ve tamamlamadan bırakmamayı öğrenen çocuk, ileri ki yılların öz güvenli ve yetkin öğrencisi olacaktır.

 • Her çocuğun, doğuştan gelen temel potansiyelini geliştirmesine yardımcı olmak,
 • Okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmek,
 • Yaşam boyu sürecek öğrenme işlevi için gerekli temel becerileri kazandırmak,
 • Yüksek benlik saygısı geliştirmek,
 • Yaşamı boyunca sürecek çalışmalarında başarılı olması için konsantrasyon alışkanlığı oluşturmak,
 • Merak duygusunu geliştirmek,
 • Girişimcilik ve sebat alışkanlığı vermek
 • İçsel disiplin ve düzen duygusunu geliştirmek,
 • Duygu ve hareket becerilerini geliştirmek,
 • Sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar geliştirmesini sağlamak,
 • Ayırt etme ve karar verme yeteneklerini artırmak için duygusal-motor yeteneklerini geliştirmek,
 • Potansiyellerine erişmelerine destek olmak,

anasınıfımızın somut hedefleridir.