Anadolu Lisesi

Güçlü insan, güçlü birey... Liseli yıllar gençlerimizin “hayata katılmak” yolunda güçlü adımlar atmaları gereken yıllardır. Bu ise; soran, sorgulayan, araştıran; sürekli kendisini geliştiren; çevresinin ve ülkesinin sorunlarına duyarlı; çözüm üreten, uygulayan kimliklere sahip olmalarıyla olanaklıdır.

Öğrencilerimizin sorumluluk alabilmeleri, iletişim kurabilmeleri, eleştirel düşünebilmeleri, ancak problem çözerek ve muhakeme güçlerini geliştirerek sağlanacağının bilincindeyiz. Bu bilinçle amacımız; geçmişteki klasik liselerimizin \"kaliteli eğitim çizgisi\"ni günümüzün pedagojik gelişmeleri ve eğitim eğitim teknolojisi ile güçlendirerek sürdürmektir.

Dağlarca'nın değişiyle Ses Bayrağımız olan Türkçemiz, Anadolu Lisemizde öğretim dilimizdir, tabi ki bir hatta üç yabancı dilin(İngilizce, Almanca, İspanyolca) öğrenilmesinin zorunluluğu göz ardı edilmeksizin.

Anadolu Lisemizde gençlerimizin; öz değerlerini ön planda tutan, özgüvenlerini geliştiren, özdenetim yapabilmelerini sağlayan, gerçeklere ve güzelliklere aşık, güçlü bireyler olarak yetişmelerine özen gösterilmektedir.

Gençlerimizin itaat eden yetişkin çocuklar durumuna düşmeden, güçlü insanlar olarak yetişmeleri başlıca hedefimizdir.

Anadolu Lisemizden her genç; kendilerini bekleyen tehlikelerden(çete, uyuşturucu, sapkın tarikatlar...) uzak durabilen, sorunlarıyla baş edebilen, sportif, kültürel ve sanatsal uğraşlarla hobilerini geliştirmiş olarak mezun olur.

Üniversite... TYT - AYT

Üniversite, yakalanmış bir fırsatın değerlendirilmesi. Yaşamın sonu ya da başı değil; bir fırsat. Peki nasıl değerlendirilir bu fırsat. İyi bir hazırlanmayla. Anadolu Lisemizde bu konuda da özgün çalışmalar yapılmakta. Bilgi ve deneyim zenginliğiyle donanımlı uzman branş öğretmenlerimizle, Türkçe-edebiyat, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe... öğretimimizi sürdürürken, ayrıca konularında uzmanlaşmış ders-hane öğretmenleriyle TYT ve AYT'ye hazırlık çalışmaları 9.sınıftan başlayarak yapılmakta, zorlu bir yarış olan TYT ve AYT'de gençlerimizin hak ettikleri yeri almalarına yardımcı olunmaktadır.

Etüt odaları ve Etüt Öğretmenleri...
Etüt odalarındaki görevli öğretmenlerimizin gözetimin-de, hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında düzenli bir ortamda yapılan, derslere ve sınavlara katkı sağlayan ve dönem ödevlerine destek olan isteğe bağlı yapılan etütlerdir.
 
Ulusunu ve ülkesini seven, geçmişten gurur duyan ve ders alan insanlar yetiştirmek, atalarını bulundukları çağlardaki koşullarla değerlendirmeyi, her ne olursa olsun Türk Milleti'ni sevmeyi, gelecekte ülkemizin gelişmesi için çaba harcamayı gençlerimize öğretiyoruz.
 
İthal malı sistem çorbaları, taklitler,
Hoşça kalın.
Çağdaş mı, ulusal mı, geleneksel mi
Hiç bilinmez eğitim denklemleri,
Hoşça kalın.
Başımın tacı Türkçe tadıyla bilim,
ve yerli yerinde iki yabancı dil ve özgür düşünce,
Hoş geldin.
Kimliğiyle ulusal, kişiliğiyle evrensel,
Düzeyiyle çağdaş
İnsan,
Hoş geldin.
Demiştik, haklı çıktık; aynı inançla devam ediyoruz.
 
İşlevleri aynı olan okullar arasındaki farkı, ancak seçkin bir okulun öğrencisi olduğunuzda anlayabilirsiniz.
 
İşte Erol Altaca Anadolu Lisesi Farkı:
Hazırlık Sınıfı Uygulamamız Yoktur: Fen ve sosyal derslerine bir yıl ara vererek öğrencinin bu derslere ilgisinin ve bilgisinin azalmasına neden olan, dünyada da akademik yıldan sayılmayan hazırlık sınıfı uygulaması okulumuzda yapılmamaktadır.
Öğretim Dilimiz: Bilim ulusal dille öğrenilir. ilkesinden hareketle, Anadolu Lisemizde de tüm dersler TÜRKÇE olarak verilir.
Yabancı Dil Eğitimi: Gelişmiş ve düşünmeyi bilen birey, ulusal dilinin ustası olmak zorundadır. Bunun yanı sıra en az bir yabancı dilde bilgiye ulaşılabilir hale gelmesi de günümüz koşullarında bir zorunluluktur. Bu düşünceden hareketle okulumuzda sistemli olarak iki yabancı dil(İngilizde-Almanca) öğretilmektedir.
Öğretmen Kadromuz: Branşlarında kendilerini kanıtlamış ve gençlik psikolojisini özümsemiş, deneyimli, konusuna hâkim, başarıyı hedefleyen, öğretim formasyonuna sahip, Türkiye'nin en seçkin öğretmenlerinden oluşur.
TYT ve AYT Hazırlık Çalışmaları: 9.sınıftan itibaren sistemli bir TYT ve AYT hazırlık programı uygulanır. Klasik sınavlarımızın yanında, her hafta dönüşümlü olarak uyguladığımız "Konu Tarama Sınav"ı sınavlarımız ve "TYT-AYT"ye hazırlık deneme sınavlarımız ile öğrencilerimizin ders başarıları ölçme-değerlendirme birimimizce takip edilir.
 
 
Disiplin anlayışımız, öğrencilerimizi uygar ve kurallı yaşama hazırlayan; onların sevgi ve saygıdan uzak davranışlarını hoş görmeyen bir anlayıştır.
 
Kayıt-Kabul; merkezi sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır.
 
REHBERLİK
Okulumuzda rehberliğin en önemli işlevi, öğrencinin kendisi ve çevredeki insanlarla ilişkileri konusunda öğrendiklerini özümsemesine ve doğru, sağlıklı tercihler yapabilen kişiler olmasına yar-dımcı olmaktır.
 
 
Öğrencilerimizin sosyal gelişimleri için bir amaç edinmeleri ve bu amaca ulaşmak için çaba göstermeleri, yarattıklarını sergilerken gurur duymaları ilkelerimiz arasındadır.
 
 
HAFTA İÇİ ETKİNLİKLERİ
Hafta içi etkinlik saatlerinde, Türkçe - İngilizce - Almanca tiyatrodan halk oyunlarına, Tübitak matematik ve fen çalışmasından koroya kadar birçok farklı dalda çalışmalar, uzman eğitimciler rehberliğinde yapılmakta, bunlar okul içi ve dışında da sergilenmektedir.
 
 
SAĞLIK
Göstermelik olmayacak kadar ciddi bir konudur sağlık. Çocuklarımızın boydan kiloya, dişten göze... kontrolleri süreklidir.
 
 
HAFTASONU ETKİNLİKLERİ
Her cumartesi uygulanan Cumartesi Okulu çerçevesinde çocuklarımızın resim, enstrüman çalma, satranç, bilgisayar, atölye çalışmaları, basketbol, voleybol, futbol, step, jimnastik gibi etkinliklerden faydalanmaları sağlanmaktadır.
 
 
BESLENME
Can boğazdan gelir; ancak bilinçli beslenmeyle. Ayrıca yemek öncesinde ve sonrasında temizlik alışkanlığı, yemek sırasında sofra kurallarına uyma, yemeği tüketme olmaktan çıkarıp zevkli ve sağlıklı bir yaşam tarzı olarak kavratmak okulumuzun ilkelerindendir.

Lise Takvim ve Linkler

Ders Zaman Çizelgesi - Lise

Toplanma 08:05- 08:18
1. Ders 08:20 - 09:00
Dinlenme 09:00 - 09:00
2. Ders 09:20 - 10:00
Dinlenme  10:00 - 10:10
3. Ders 10:10 - 10:50
Dinlenme 10:50 - 11:00
4. Ders 11:00 - 11:40
Dinlenme  11:40 - 11:50
5. Ders 11:50 - 12:30
Dinlenme Yemek 12:30 - 13:10
6. Ders 13:10 - 13:50
Dinlenme 13:50 - 14:00
7. Ders 14:00 - 14:40
Dinlenme 14:40 - 14:50
8. Ders 14:50 - 15:30