Ortaokulumuz

Her ders için alanında uzman branş öğretmenlerimiz vardır. Her ders, o ders için özel düzenlenmiş derslik ya da laboratuarlarda yapılır.

 FEN BİLGİSİ

Çocuğun ve gencin, doğadaki düzeni ve neden-sonuç ilişkilerini kavramasını sağlayacak, onu dogmalardan, boş inançlardan koruyacak, gerçeklerin doğru bilgisine götürecek şekilde öğretilir.

Fen Bilgisi programımız öğrencilerimizi;

  • İlgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru karar verebilen, problem çözebilen ve sürekli öğrenen bir birey olarak yetiştirmeye,
  • Yeni teknolojileri anlayabilen, kullanabilen ve yenilerini geliştirebilen bireyler durumuna getirebilmeye,
  • Çevre bilincine kavuşturabilmeyi sağlamaya yöneliktir.

MATEMATİK

Matematik, nicelikle ilgili bir birimdir.; insanın matematikçi olması için değil de, mantıklı bir insan olabilmesi için gereklidir. Matematik öğretiminde, tümdengelimsel gerçek ve doğrular verilirken, orijinal problemler çözdürülerek öğrencinin anlama gücü geliştirilir ve öğrenciye karşılaştırma yaptırılarak düşünme gücünün gelişmesi ve düşündükleriyle yeni gerçeklere ulaşması sağlanır.

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler dersi; öğrencilerimizin kendi ülkesinin ve içinde bulunduğu insanlığın geçmişteki olaylarını, uygarlıkların gelişimlerini kontrol eden kanunlarını, ülke ve dünya coğrafyasını anlayıp geleceğe yönelik yorum yapabilecek şekilde donatılmalarını sağlar. Öğrendikleri bu bilgilerle de ileri görüşlü bir insan olma yolunda araştırma yapan bireyler olarak yetiştirmeye yönelik programlarla işlenir.

TÜRKÇE

“Bilim Ulusal Dille Öğrenilir.” gerçeğinden hareketle, okullarımızda yabancı dil dışındaki tüm dersler anasınıfından anadolu lisesinin sonuna kadar Türkçe olarak verilir. Ayrıca anasınıfından itibaren İngilizce öğretimine, 6.sınıftan itibaren İngilizce\'nin yanında Almanca öğretimine başlanır. Hiçbir ulusun dilini Türkçe\'den üstün görmeyiz ve “yabancı dil” tutkusunu kişiliksiz bir taklitçiliğe dönüştürmeyiz.

ETKİNLİK DERSLERİ

Sağlıklı ve estetik duyguları oluşmuş çocukların yetiştirilmesinin ancak RESİM, MÜZİK, BEDEN EĞİTİMİ gibi uygulamalı derslerin gereğince işlen-mesiyle sağlanacağına inanan okulumuzda bu dersler, özel donatılmış dersliklerde verilir.

Ayrıca bu dersler, çocuklarda tasarım ve üretim düşüncesinin gelişmesinde katkı sağlar.

Kendini geliştirmiş, potansiyel gençler yetiştirme hedefimiz, onların kişisel yetenek ve yatkınlıklarını küçük yaşlarda ortaya çıkarıp geliştirme ihtiyacını doğurur. Bu anlamda; İş Bilgisi

dersi de en az diğer ders etkinliklerimiz kadar önemlidir.

Seramik atölyesinde uzman öğretmenden sanatsal ürünlerin, insanlık tarihi içinde \"nasıl\" ve \"ne zaman\" yapılmaya başlandığını öğrenen çocuk, tasarım, form, renk ve rölyef ilişkisini kavrar.

Güzelliklerin farkına varmanın ve onlardan zevk almanın ruhsal gelişime katkısı göz ardı edilemez bir gerçektir.

Satranç sporu, çocuklara zamanı iyi kullanmayı, rakibinden korkmamayı, strateji belirle-meyi, analizlerinde hoşgörülü ve demokratik olmayı öğretir. Satranç dersi okulumuzda, özel dersliğinde, anasınıfından 5.sınıfın sonuna kadar haftada 1 saat zorunlu ders içinde öğretilir. 6., 7., 8. Sınıflarımızda ise seçmeli ders olarak satranç etkinliği sunulur.

Bilgisayar; tahta, tebeşir ve öğretmen üçgeninin yerini alabileceği gibi bir fantazi olarak düşünmek yerine, araştırma yapma, dikkat süresini uzatma gibi konularda araç olarak faydalanma bilinci içerisinde, anasıfından 5.sınıfın sonuna kadar haftada 1 saat özel dersliğinde zorunlu ders olarak öğretilir. Diğer sınıflarda ise seçmeli ders olarak bilgisayar etkinliği devam eder.

Ortaokul Takvim ve Linkler

Ders Zaman Çizelgesi

Toplanma 08:05- 08:18
1. Ders 08:20 - 09:00
Dinlenme 09:00 - 09:20
2. Ders 09:20 - 10:00
Dinlenme 
ve Beslenme
10:00 - 10:10
3. Ders 10:10 - 10:50
Dinlenme 10:50 - 11:00
4. Ders 11:00 - 11:40
Dinlenme 
ve Yemek
11:40 - 12:20
5. Ders 12:20 - 13:00
Dinlenme 13:00 - 13:10
6. Ders 13:10 - 13:50
Dinlenme 13:50 - 14:00
7. Ders 14:00 - 14:40
Dinlenme 14:40 - 14:50
8. Ders 14:50 - 15:30