"EĞİTİMCİNİN İLK GÖREVİ; ÇOCUĞU HAYATA KARŞI HEYECANLANDIRMAK FAKAT ONU KENDİ GELİŞİM HIZINDA İLERLEYEBİLMESİNE İZİN VERMEKTİR." Dr.Maria Montessori 

 

“Gazi Paşa Hazretleri’nin Maarif Umdesinin ve Maarif Misakının ruhî ve içtimaî ehemmiyet ve derinliği hakkında etraflı malumat edinmek isteyen, lisan bilen genç muallimler ve terbiye ile alâkadar olanlar, John Dewey, AlfredBinet, William Stern, Maria Montessori’nin eserlerini okumalıdır. Bu zevatın (Maria Montesori) terbiyede şaheser denmeye lâyık eserlerinin lisanımıza tercümesi de pek faydalı olacaktır. Hayat ve faaliyet düsturu üzerine müstenit terbiye usulünü büyük bir muvaffakiyetle tatbik eden İtalyalı Doktor Maria Montessori olmuştur.

 

İLKOKUL MONTESSORI EGİTİM SİSTEMİ

Montessori ilköğretim programımız; kişisel ve akademik büyümeyi, bağımsızlığı, öz güveni, sorumluluğu ve öğrenme tutkusunu besleyen özenle hazırlanmış bir öğrenme ortamında uygulanır.
Bu sistem çocuklarımızın kendilerini en iyi şekilde keşfetmeleri için yardımcıdır ve tüm potansiyellerini en üst basamağa çıkarmaları konusunda ilham vericidir. 
Misyonumuz; öğrencilerimizi kendi eşsiz güçlü yönleri ve yeteneklerinde başarıya yönlendirmektir. 
Montessori İlköğretim Müfredatımız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Müfredatı ile birleştirilmiştir. Yeniden tasarlanmış müfredatımız, kavram temelli ve yetkinlik odaklıdır. Bilgilerin ezberlenmesi yerine, kavramların daha derin bir şekilde anlaşılması için uygulamalara daha fazla önem vermektedir. Bu sistem Montessori pedagojisi ile birlikte yürür. 

 

Temel Yeterlilik

Temel yeterlilik; öğrenmeyi daha derin hale getirebilmek için tüm öğrencilerin geliştirmesi gereken entelektüel, kişisel, sosyal ve duygusal yeterliliklerden oluşur.  Temel yeterlilik; eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi, aynı zamanda sosyal/ kişisel farkındalık ve sorumlulukları içerir.  Bu yüzden temel yeterlilik konusu eğitim müfredatımızın merkezinde yer alır.
Montessori ilköğretim müfredatımız her bir öğrencinin bu temel yetkinlikleri geliştirmesi ve beslemesi üzerine tasarlanmıştır. 

Yüz yıllık bir zaman süzgecinden geçmiş olan Montessori Sistemi, gerektirdiği zengin malzemenin mali yükü ve özel eğitim görmüş öğretmenlerin edinilmesinin güçlüğü nedenleriyle ülkemizde tam uygulamaya konulmamıştır. Okulumuz bu sistemin gereklerini tam anlamıyla yerine getirmiştir.

Dünyanın en seçkin kurumlarının benimsediği bu sistem, son derece zengin ve tümüyle orijinal araç-gereçleriyle okulumuzda kurulmuş ve öğretmenlerimiz, alanında en iyi uzmanlar tarafından, bu sistemle ilgili olarak eğitilmişlerdir.

"ÇOCUKLARA UYGUN ÇEVRE YARATTIĞIMIZDA DOĞUŞTAN GELEN YETENEKLERİNİ GELİŞTİREBİLMELERİ İÇİN ONLARI CESARETLENDİRMİŞ OLURUZ." Dr.Maria Montessori


Hazırlanmış çevredeki zengin eğitim malzemeleri ile çocuklarımız kendi özgür seçimleri doğrultusunda, yaşlarına uygun beceri ve bilgileri kazanırken büyük haz alacak ve ilköğretime tam anlamıyla hazır hale geleceklerdir.
Çeşitli duyusal materyaller ile çocuklar renk, boyut, şekil, form, ses, doku, tat, koku dünyasını da keşfederler. Bu materyaller aynı zamanda müzik, matematik, dil gibi yeteneklerin gelişmesi için de olanak sağlar.
Montessori öğretmeni, kendi başına hareket etmek ve her şeyi kendisi yapmak isteyen çocuğun bireysel gücüne inanır, gelişimsel ihtiyaçlarını bilir ve ona sakin, düzenli, sıcak, samimi ve neşeli bir ortam hazırlar.

"ÇOCUĞUN ÇALIŞMASINDA KENDİ ÇEVRESİYLE GELİŞTİĞİ DOĞRUDUR, FAKAT MATERYALE, REHBERLİĞE VE SONSUZ BİR ANLAYIŞA İHTİYACI VARDIR. YETİŞKİN GEREKENDEN DAHA AZINI YAPARSA, ÇOCUK ANLAMLI ŞEKİLDE HAREKET EDEMEZ. GEREKENDEN FAZLASINI YAPARSA, YARATICI DÜRTÜLERİ YOK OLUR VE KENDİNİ ÇOCUĞA EMPOZE ETMİŞ OLUR." Dr.Maria Montessori

 

Topluluk Kültürü

Okulumuz, yıl boyunca birçok özel aile etkinliği ile öğrencilerimiz ve aileleri arasında bir topluluk kültürü oluşturmaya çalışmaktadır. Bunlar; okula dönüş etkinliği, kış tatili konseri, Ebeveyn ve Öğretmen  liderliğinde konferanslar, her şeyi bırak ve kitap oku, aile gezileri, bilim fuarı, anneler günü çayı, yıl sonu okul pikniği ve daha fazlası! 
Ailelerimiz aynı zamanda pişirme, bahçecilik, sanat, spor, kültür veya kariyer gibi özel becerilerini ve yeteneklerini paylaşmak için sınıfa davet edilirler. Bu eşsiz sunumlar bizi, güçlü bir topluluk kurabilmek için destekler. 
Ayrıca öğrencilerin dört gözle beklediği sınıf içerisinde yıl boyunca kutlamalarımız da vardır. Bunlar; Yerli malı gibi geleneksel kutlamalarımız dışında her kıtanın kültür kutlamalarının yer aldığı festival sunumlarından oluşur.
"ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ EĞİTİMİN AMACI ÇOCUKLARIN ÖĞRENMEYE KARŞI OLAN DOĞAL TUTKULARINI HAREKETE GEÇİRMEKTİR." Dr.Maria Montessori  

Sınıf Tasarımı

Montessori sınıfının tasarımı ve akışı, seçimi barındıran bir öğrenme ortamı yaratır. Grup çalışması için uygun alanlar ve bir öğrencinin bağımsız çalışmayı seçebileceği alanlar vardır. Sınıfın bir bölümü açık ve geniştir. 
Geleneksel masa ve sıraların yanında, istedikleri zaman yerde de çalışabilmeleri için alan ve paspaslarımız bulunmaktadır. 
Müfredattaki her alanımız için ayrı bir bölüm vardır; Matematik, Dil Çalışmaları, Beş Mükemmel Ders, Tarih, Pratik yaşam, Bilimsel Deneyler, Madde ve Astronomi, Botanik, Kozmik Eğitim, Sağlık Bilimleri, Fiziksel ve Kültürel Coğrafya, Zooloji. Bu alanların her birinde, öğrencilerin seçebileceği ilgi çeken materyaller bulunan raflar vardır. Ayrıca sınıflarımızda rahatça kitap okuyabilecekleri bir alanda bulunmaktadır. 
Sınıfların tasarımında görsel karışıklık, minimum da tutulur. Sınıflarımız sıcak renklerde ve bir iyi organize edilmiştir.  Doğal ışık almasına özen gösterilen sınıflarımızda, çocukların rahat hareket edebilmeleri için boş alan yaratılmış ve çocukların kendilerini evde hissedebilmeleri için de bakımlarından sorumlu oldukları çiçekler konulmuştur. 
Dikkatli bir şekilde özenle seçilmiş olan zengin öğrenme materyalleri ile yarattığımız sınıflarımızdan büyük gurur duyuyoruz.
"TEK BİR ÇOCUĞUN OLDUĞU YERDE NEZAKET VE SEVGİ VARDIR." Dr.Maria Montessori

Montessori sisteminde çocukları motive eden, önceden hazırlanmış fiziksel ve zihinsel düzendir. Konsantre olmayı, bir işi sonuna kadar götürmeyi ve tamamlamadan bırakmamayı öğrenen çocuk, ileri ki yılların öz güvenli ve yetkin öğrencisi olacaktır.

 • Her çocuğun, doğuştan gelen temel potansiyelini geliştirmesine yardımcı olmak,
 • Okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmek,
 • Yaşam boyu sürecek öğrenme işlevi için gerekli temel becerileri kazandırmak,
 • Yüksek benlik saygısı geliştirmek,
 • Yaşamı boyunca sürecek çalışmalarında başarılı olması için konsantrasyon alışkanlığı oluşturmak,
 • Merak duygusunu geliştirmek,
 • Girişimcilik ve sebat alışkanlığı vermek
 • İçsel disiplin ve düzen duygusunu geliştirmek,
 • Duygu ve hareket becerilerini geliştirmek,
 • Sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar geliştirmesini sağlamak,
 • Ayırt etme ve karar verme yeteneklerini artırmak için duygusal-motor yeteneklerini geliştirmek,
 • Potansiyellerine erişmelerine destek olmak,
 • Montossori Eğitim Sisteminin somut hedefleridir.