Multidisciplinary “Back to the Future” Project


Multidisciplinary “Back to the Future” Project

We have organized a “Back to the Future Project” to reveal the creativity of our students
We have watched the movie called “Back to the Future”. We will prepare a multidisciplinary project that will include;
• Writing letter to our future self (English)
• Debate (Turkish ) • Examining and comparing period music and dance (50s-80s) ( Music- Drama – Modern Dance )
• Creating a movie soundtrack (Music)
• Creating a future objects (Fine Arts)
• Future of sustainable energy resources ( Science – Geography)
• Differences of places from past to future (History)
************************************
Disiplinler arası “ Geleceğe Dönüş” projesi
Öğrencilerimizin yaratıcılığını ortaya çıkarmak adına “Geleceğe Dönüş Projesi” düzenledik.
Bu doğrultuda öğrencilerimizle ‘’Geleceğe dönüş’’ filmini izledik. Disiplinler arası oluşturacağımız projenin içeriği bölümlerin çalışmalarına göre şu şekildedir: • Gelecekteki Kendime mektup (İngilizce)
• Münazara (Edebiyat)
• Dönem müziklerini ve danslarını inceleme ve karşılaştırma (Drama – Modern dans)
• Film müziği oluşturma (Müzik)
• Geleceğe yönelik bir nesne yaratma (Güzel Sanatlar)
• Sürdürülebilir enerji kaynaklarının geleceği (Fen Bölümü- Coğrafya)
• Geçmişten geleceğe mekân değişimi (Tarih)