BASKETBOL KULÜBÜNÜN AMAÇLARI
• Teknik beceri gelişimi
• Müsabakalara hazırlanma
• Sınıflar arası organizasyonlarda yer alma
• Takım ruhunu oluşturma
• Sosyal becerilerinin arttırılması
• İşbirliğini kuvvetlendirme
 
BİLİM VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ
Amacımız; öğrencilerin bilime, fene ve teknolojiye olan merakını arttırmak, doğa olaylarına ilgi duymalarını sağlamak, proje ve buluş yapmaya teşvik etmek, Atatürk’ün bilim ve teknoloji hakkındaki düşüncelerini anlamak, bilim adamlarını ve onların yaptığı çalışmaları öğrenmek, çevresindeki olaylara farklı açılardan bakmaktır.

GEZİ VE YARDIMLAŞMA KULÜBÜ
Bireylerin empati duygusunu geliştirerek, çevresini koruyarak, yararlı ve yardımsever bir toplum üyesi olmasını sağlar.  Aynı zamanda çevresini tanıyıp hem çevre koruma bilincini hem de devamlılığı sağlama bilincine erişmesi amaçlanır. Gezi ve gözlem yeteneği edinip bu tecrübelerini toplumdaki diğer bireylerle de paylaşır. Böylece geleceğin dünyasına katkıda bulunması sağlanır. Bilinçli bireyler olarak hayata başlamanın ilk adımı olan çevresini tanıyarak gelişimine başlar.

GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ
Sanat eğitim anlayışı, bilgi aktarımı ile birlikte beceri kazandırmayı, ilgi ve yetenekleri geliştirmeyi, topluma yapıcı, üretici kişiler kazandırmayı amaç edinmektedir. Görsel sanatlara ilişkin etkinlikler bütünü olan sanat eğitimi, duygu eğitimine, güzel biçimlere duyarlık kazanmaya ve her türlü anlatım biçiminde estetik yaşantılar yaratmaya yöneliktir. Çocuklar çeşitli etkinliklerde ve özellikle de sanatla ilgili çalışmalarda yeteneklerini sergileyebilirler. Yetenekli olabilmek için her şeyden önce bireyin kendine güven duyması, bağımsızca düşünebilmesi gerekmektedir. Kendine güven, kendini bulma elinde bulunanlardan amaçladığı yönde başka bir şey üretebilme, olaylar karşısında pratik çözüm yolları bulabilme yeteneği sanat eğitimi ile kazandırılabilir.
• Sanat alanında beceri kazanır.
• Yetenek esneklik, duyarlılık, orijinallik ve akıcılık duyguları gelişir.
• Alışılmışın dışını çıkar.
• Kendine güvenen bir birey olur.
• Kendini daha rahat ifade edebilir.                                                                                                                               
 
ROBOTİK KODLAMA KULÜBÜ
Kodlama Eğitimi ile çocuklarımızın fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen üretken bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.
Robotik çalışmaları yaparken öğrenciler kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da tasarımcı gibi hisseder ve zamanla günlük yaşamındaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlar.
 
KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ
Kültür ve Edebiyat kulübünün amacı Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılâplarına, anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda;
• Aile, vatan ve millet sevgisini yücelten duygular aşılamak,
• Türk Dilini, Türk Tarihini, Türk Büyüklerini ve ulusal değerleri tanıtıp sevdirmek,
• Öğrencilere okuma yazma ve karşılaştırma alışkanlığı kazandırmak, yazma becerilerini geliştirmek,
• Öğrencilere izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatabilme gücünü kazandırmak,
• Öğrencilerimiz tarafından tüm derslere yönelik duvar gazetesi çıkarmaktır.

MÜZİK KULÜBÜ
Müzik kulübü, öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine göre  değerlendirip, yönlendirerek müziği  sevdirmeyi  ve bir enstrüman çalma yeteneğini geliştirmeyi, çok sesli söyleme ve çalma alışkanlığını kazandırmayı, koro çalışmaları ile  toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirerek  sosyalleşmelerini sağlayarak, yeteneklerini fark ederek kendilerine güven kazandırmayı amaçlamaktadır.

TENİS – MASA TENİSİ KULÜBÜ
Sosyal etkinlik faaliyetlerinden biri olan Tenis – Masa Tenisi kulübü içinde öğrenciler arasında turnuvalar düzenlenmektedir.
Özgüveni yerinde, kendine güvenen, çağdaş, spor yapan, sporu hayatının her alanında kullanan öğrenciler yetiştirerek çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

ZEKA VE AKIL OYUNLARI KULÜBÜ
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen genel amaçlar çerçevesinde, zekâ oyunları dersinde öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanımayı ve geliştirmeyi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi amaçlar. Zekâ oyunları dersi öğrencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmelerini sağlayacaktır.
Akıl Oyunları Kulübü bünyesinde,
• MANGALA
• REVERSİ
• FOUR CONNECT
• SATRANÇ oyunları oynanmaktadır.