Okulumuzdaki rehberlik servisi, bireyin demokratik ortam içinde kapasitesini kullanmasını, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmesini, içinde bulunduğu toplumun sorumlu ve uyumlu bir üyesi olarak kendini gerçekleştirmesini amaçlayan; uzman kişilerce verilen tüm eğitim programının bir parçası olarak sunulan hizmetler bütünüdür.
Bu servis, öğrencilerin zihinsel, bedensel, sosyal açıdan gelişimlerine yardımcı olmayı, sorunlarını çözebilecek davranışlar geliştirmeleri için kendilerini tanımalarını; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, çevrede kendilerine açık olan imkânları belirleyebilmelerini, toplumsal ve bilimsel gelişmelere kolay uyum sağlayan davranışlara sahip olabilmelerini hedefler.
Bir yandan periyodik aralıklarla veli görüşmeleri yapılırken, diğer yandan "Veli Rehberi" adlı yayınlarla anne babalar rehberlik konularında bilgilendirilirler.