Kurumumuza göre rehberlik, kişilerin mantıklı kararlar verebilmeleri ve kararlarının sonuçları konusunda sorumluluk alabilmeleri için kendilerini ve yaşadıkları dünyalarını anlayabilmelerine yardımcı olma sürecidir.
Rehberlik ilişkileri gizlilik, güvenirlilik ve karşılıklı hoşgörü ilkesine dayanır.
Rehberlik servisimiz; bireyin kendini tanımasını, anlamasını, problem çözme becerilerini geliştirebilmeyi, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmeyi, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmayı, ilgi ve yeteneklerinin farkına varma ve açığa çıkarabilmeyi birincil amaç olarak gören bir rehberlik anlayışı benimsemektedir.
Rehberlik servisimiz, eğitimi doğrudan etkileyen unsurların yanı sıra, günlük hayatın her alanındaki konular ile ilgilenen ve bu sayede sorunları oluşmadan engelleyen bir anlayışa sahiptir.
Amaç öğrencileri sadece doldurdukları formlar ile değil beraber geçirilen zaman içinde gösterdikleri kişisel özellikler ve tutumlar ile de tanımaktır.

Rehberlik servisimiz, öğrencilerimizin kimlik sahibi ve çağdaş bireyler olmalarını sağlamak için;
• Sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek,
• Akademik başarılarını yükseltmek,
• Problemlerine ve sorun alanlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmak
amacıyla öğretmen, idareci ve ailelerle tam bir eşgüdüm içerisinde psikoloji ve eğitim alanındaki en son bilgilerden yararlanarak çalışmaktadır.

AKADEMİK BAŞARI TAKİBİ

Rehberlik servisimiz öğrencilerimizin lise yılları boyunca kişisel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak için her sınıf düzeyinde programlar, sınıf içi rehberlik çalışmaları ve bireysel görüşmeler yapmaktadır.
Öğrencilerimizin akademik başarılarının takibi, rehberlik servisinin üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur. Öğrencilerin yazılı, sözlü, performans ödevleri, ölçme sınavları ve deneme sınavlarındaki başarı durumları, ders içindeki derse dair tutumları takip edilerek durumu yetersiz görülen öğrenciler, bireysel görüşmelere alınmaktadır.
Öğrencilerimiz verimli ders çalışma yöntemleri, zamanı planlama ve motivasyon konularında desteklenmekte, hatalı yaptıkları uygulamalar düzeltilmekte ve kendilerinden yapılması istenen uygulamalar takip edilmektedir.

YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Rehberlik servisimiz, öğrencilerimizin eğitimleri süresince, yaşam içinde ve üst öğrenim kademesinde kullanılabilir bilgi ve birikimler kazanmasına özen göstermektedir.
Öğrencilerimizin hayata hazırlandığı lise eğitimi döneminde, kişisel gelişimleri adına kendilerine çizdikleri yol haritaları,  mesleki hedeflerine ulaşmalarında belirleyici olmaktadır. Rehberlik servisimiz,  bu yol haritasının belirlenmesinde çalışmalarının öneminin bilincindedir.
Rehberlik servisi olarak öğrencilerimize, önlerinde var olan kariyer seçenekleri içerisinden kendilerine en uygun olanını belirleyip, seçimlerini bu doğrultuda yapabilmeleri için çok yönlü bir rehberlik hizmeti verilmektedir.

Okulumuzda üniversiteye yönelik hazırlık çalışmaları, 9. sınıflarımızdan başlayarak 12. sınıfın sonunda tercih danışmanlığına kadar devam etmektedir. 
Bu süreçte öğrencilerimize;
• Bireysel görüşmeler
• Akademik süreç takibi
• Deneme sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi
• Üniversite gezileri ve üniversite tanıtımları
• Bireysel tercih danışmanlığı  
çalışmaları yapılmaktadır.