PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK;
Rehberlik, bireylerin kendilerini yakından tanımaları, yetenekleri, becerileri, güdüleri ve motivasyonlarını dışarıya çıkarabilmek, içsel yolculuklarına eşlik edebilmek, sağlıklı bireyler olmak, kapasitelerini en uygun bir biçimde kullanabilmek adına bireylere verilen psikolojik yardımlardır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik; bireylerin olumlu benlik saygısı geliştirebilmelerine, öz disiplin sağlama yolunda imkanlar sunmaya, duygusal ve sosyal yönden olgunluk kazabilmelerine, problem çözme becerilerini ve stratejilerine yardımcı olmak amaçları arasındadır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü, öğrenciyi ve bireysel farklılıkları önemseyen ve gizliliği esas alan ve iş birliğe dayanan bir birimdir. 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü olarak öğrencilerimize yönelik yaptığımız çalışmalar şunlardır:
• Bireysel - Grup Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik
• Sınıf Rehberlik
• Gelişimsel Rehberlik 

BİREYSEL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI
Bireysel Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmaları öğrencilerin, bilişsel, sosyal ve duygusal yönden yaşadıkları ya da yaşamlarında karşı karşıya gelecekleri sorunlara dair yapılan çalışmaların tümünü ele alır. Bireysel rehberlik öğrencilerin mesleki ve sınıf rehberliği dışında, kişisel gelişimlerini de ele alan planlama ve programlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
Bireysel Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, bireyi tanıma, izleme ve değerlendirme çalışmaları ile birlikte öğrencilerin güçlü yanlarını ortaya çıkarabilmek, yaşamda kendileriyle barışık, mutlu ve zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler olmayı hedeflemektedir. Bireysel Rehberlik çalışmaları, öğrenciler ile birlikte öğrenciyi tanıma, oryantasyon ve sınava yönelik çalışmalarla (sınav kaygısı, sınavda başarılı olma stratejileri vb.) birlikte öğrenci-öğretmen-veli görüşmeleri ve bireysel görüşmeleri kapsamaktadır.

SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Erol Altaca Okulları, MEB tarafından hazırlanan sınıf rehberlik programı her yıl öğretim yılı başında yapılan çerçeve programı ile birlikte sınıf eşliğinde çeşitli rehberlik programı yapmaktadır. Sınıflarda yürütülen rehberlik programı, rehber öğretmeni ve sınıf rehber öğretmeni eşliğinden yürütülmektedir. 
Gelişimsel Rehberlik Çalışmaları:
Gelişimsel rehberlik anlayışı bir bütün olarak ele alınan öğrencilerimizin “biyopsikososyal” anlayışı temel almaktadır.   Gelişimsel rehberliğin ilkeleri şunlardır;
• Her çocuğun gelişim dönemleri birbirinden farklıdır.
• Rehberlik ve psikolojik danışmanlığa tüm çocukların ihtiyaçları vardır.
• Her çocuk birbirinden farklı olduğu gibi öğrenme düzeyleri de birbirinden farklılıktır. 
• Gelişimsel rehberlik, öğretmen ve öğrenci eşiğinde takibi yapılan işlevi mevcuttur.
• Gelişimsel rehberlik, her çocuğun kendini anlamaya, benimsemeye, olduğu gibi kabul etmesine önem verir. 

SEMİNER VE KONFERANSLAR
Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme çalışmaları, seminer ve konferanslar düzenlenmektedir. 

5, 6 ve 7.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR 
Okulumuzda 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerimize yönelik ayda 1 olmak kaydıyla deneme sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin deneme sınav sonuçları, konu analizleri ve değerlendirmeleri, bireysel görüşmelerle takip edilmektedir.