İlkokulumuz

 "EĞİTİMCİNİN İLK GÖREVİ; ÇOCUĞU HAYATA KARŞI HEYECANLANDIRMAK FAKAT ONU KENDİ GELİŞİM HIZINDA İLERLEYEBİLMESİNE İZİN VERMEKTİR." Dr.Maria Montessori 

“Gazi Paşa Hazretleri’nin Maarif Umdesinin ve Maarif Misakının ruhî ve içtimaî ehemmiyet ve derinliği hakkında etraflı malumat edinmek isteyen, lisan bilen genç muallimler ve terbiye ile alâkadar olanlar, John Dewey, AlfredBinet, William Stern, Maria Montessori’nin eserlerini okumalıdır. Bu zevatın (Maria Montesori) terbiyede şaheser denmeye lâyık eserlerinin lisanımıza tercümesi de pek faydalı olacaktır. Hayat ve faaliyet düsturu üzerine müstenit terbiye usulünü büyük bir muvaffakiyetle tatbik eden İtalyalı Doktor Maria Montessori olmuştur.

 

  

İLKOKUL MONTESSORI EGİTİM SİSTEMİ

Montessori ilköğretim programımız; kişisel ve akademik büyümeyi, bağımsızlığı, öz güveni, sorumluluğu ve öğrenme tutkusunu besleyen özenle hazırlanmış bir öğrenme ortamında uygulanır.

Bu sistem çocuklarımızın kendilerini en iyi şekilde keşfetmeleri için yardımcıdır ve tüm potansiyellerini en üst basamağa çıkarmaları konusunda ilham vericidir. 

Misyonumuz; öğrencilerimizi kendi eşsiz güçlü yönleri ve yeteneklerinde başarıya yönlendirmektir. 

Montessori İlköğretim Müfredatımız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Müfredatı ile birleştirilmiştir. Yeniden tasarlanmış müfredatımız, kavram temelli ve yetkinlik odaklıdır. Bilgilerin ezberlenmesi yerine, kavramların daha derin bir şekilde anlaşılması için uygulamalara daha fazla önem vermektedir. Bu sistem Montessori pedagojisi ile birlikte yürür. 

 

Temel Yeterlilik

Temel yeterlilik; öğrenmeyi daha derin hale getirebilmek için tüm öğrencilerin geliştirmesi gereken entelektüel, kişisel, sosyal ve duygusal yeterliliklerden oluşur.  Temel yeterlilik; eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi, aynı zamanda sosyal/ kişisel farkındalık ve sorumlulukları içerir.  Bu yüzden temel yeterlilik konusu eğitim müfredatımızın merkezinde yer alır.

Montessori ilköğretim müfredatımız her bir öğrencinin bu temel yetkinlikleri geliştirmesi ve beslemesi üzerine tasarlanmıştır. 


Yüz yıllık bir zaman süzgecinden geçmiş olan Montessori Sistemi, gerektirdiği zengin malzemenin mali yükü ve özel eğitim görmüş öğretmenlerin edinilmesinin güçlüğü nedenleriyle ülkemizde tam uygulamaya konulmamıştır. Okulumuz bu sistemin gereklerini tam anlamıyla yerine getirmiştir.

Dünyanın en seçkin kurumlarının benimsediği bu sistem, son derece zengin ve tümüyle orijinal araç-gereçleriyle okulumuzda kurulmuş ve öğretmenlerimiz, alanında en iyi uzmanlar tarafından, bu sistemle ilgili olarak eğitilmişlerdir.

montessori sınıfı erol altaca okulları

 "ÇOCUKLARA UYGUN ÇEVRE YARATTIĞIMIZDA DOĞUŞTAN GELEN YETENEKLERİNİ GELİŞTİREBİLMELERİ İÇİN ONLARI CESARETLENDİRMİŞ OLURUZ." Dr.Maria Montessori

 Hazırlanmış çevredeki zengin eğitim malzemeleri ile çocuklarımız kendi özgür seçimleri doğrultusunda, yaşlarına uygun beceri ve bilgileri kazanırken büyük haz alacak ve ilköğretime tam anlamıyla hazır hale geleceklerdir.

Çeşitli duyusal materyaller ile çocuklar renk, boyut, şekil, form, ses, doku, tat, koku dünyasını da keşfederler. Bu materyaller aynı zamanda müzik, matematik, dil gibi yeteneklerin gelişmesi için de olanak sağlar.

Montessori öğretmeni, kendi başına hareket etmek ve her şeyi kendisi yapmak isteyen çocuğun bireysel gücüne inanır, gelişimsel ihtiyaçlarını bilir ve ona sakin, düzenli, sıcak, samimi ve neşeli bir ortam hazırlar.

 "ÇOCUĞUN ÇALIŞMASINDA KENDİ ÇEVRESİYLE GELİŞTİĞİ DOĞRUDUR, FAKAT MATERYALE, REHBERLİĞE VE SONSUZ BİR ANLAYIŞA İHTİYACI VARDIR. YETİŞKİN GEREKENDEN DAHA AZINI YAPARSA, ÇOCUK ANLAMLI ŞEKİLDE HAREKET EDEMEZ. GEREKENDEN FAZLASINI YAPARSA, YARATICI DÜRTÜLERİ YOK OLUR VE KENDİNİ ÇOCUĞA EMPOZE ETMİŞ OLUR." Dr.Maria Montessori

 

Topluluk Kültürü

Okulumuz, yıl boyunca birçok özel aile etkinliği ile öğrencilerimiz ve aileleri arasında bir topluluk kültürü oluşturmaya çalışmaktadır. Bunlar; okula dönüş etkinliği, kış tatili konseri, Ebeveyn ve Öğretmen  liderliğinde konferanslar, her şeyi bırak ve kitap oku, aile gezileri, bilim fuarı, anneler günü çayı, yıl sonu okul pikniği ve daha fazlası! 

Ailelerimiz aynı zamanda pişirme, bahçecilik, sanat, spor, kültür veya kariyer gibi özel becerilerini ve yeteneklerini paylaşmak için sınıfa davet edilirler. Bu eşsiz sunumlar bizi, güçlü bir topluluk kurabilmek için destekler. 

Ayrıca öğrencilerin dört gözle beklediği sınıf içerisinde yıl boyunca kutlamalarımız da vardır. Bunlar; Yerli malı gibi geleneksel kutlamalarımız dışında her kıtanın kültür kutlamalarının yer aldığı festival sunumlarından oluşur.

 "ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ EĞİTİMİN AMACI ÇOCUKLARIN ÖĞRENMEYE KARŞI OLAN DOĞAL TUTKULARINI HAREKETE GEÇİRMEKTİR." Dr.Maria Montessori  

Sınıf Tasarımı

Montessori sınıfının tasarımı ve akışı, seçimi barındıran bir öğrenme ortamı yaratır. Grup çalışması için uygun alanlar ve bir öğrencinin bağımsız çalışmayı seçebileceği alanlar vardır. Sınıfın bir bölümü açık ve geniştir. 

Geleneksel masa ve sıraların yanında, istedikleri zaman yerde de çalışabilmeleri için alan ve paspaslarımız bulunmaktadır. 

Müfredattaki her alanımız için ayrı bir bölüm vardır; Matematik, Dil Çalışmaları, Beş Mükemmel Ders, Tarih, Pratik yaşam, Bilimsel Deneyler, Madde ve Astronomi, Botanik, Kozmik Eğitim, Sağlık Bilimleri, Fiziksel ve Kültürel Coğrafya, Zooloji. Bu alanların her birinde, öğrencilerin seçebileceği ilgi çeken materyaller bulunan raflar vardır. Ayrıca sınıflarımızda rahatça kitap okuyabilecekleri bir alanda bulunmaktadır. 

Sınıfların tasarımında görsel karışıklık, minimum da tutulur. Sınıflarımız sıcak renklerde ve bir iyi organize edilmiştir.  Doğal ışık almasına özen gösterilen sınıflarımızda, çocukların rahat hareket edebilmeleri için boş alan yaratılmış ve çocukların kendilerini evde hissedebilmeleri için de bakımlarından sorumlu oldukları çiçekler konulmuştur. 

Dikkatli bir şekilde özenle seçilmiş olan zengin öğrenme materyalleri ile yarattığımız sınıflarımızdan büyük gurur duyuyoruz.

"TEK BİR ÇOCUĞUN OLDUĞU YERDE NEZAKET VE SEVGİ VARDIR." Dr.Maria Montessori

Montessori sisteminde çocukları motive eden, önceden hazırlanmış fiziksel ve zihinsel düzendir. Konsantre olmayı, bir işi sonuna kadar götürmeyi ve tamamlamadan bırakmamayı öğrenen çocuk, ileri ki yılların öz güvenli ve yetkin öğrencisi olacaktır.

 • Her çocuğun, doğuştan gelen temel potansiyelini geliştirmesine yardımcı olmak,
 • Okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmek,
 • Yaşam boyu sürecek öğrenme işlevi için gerekli temel becerileri kazandırmak,
 • Yüksek benlik saygısı geliştirmek,
 • Yaşamı boyunca sürecek çalışmalarında başarılı olması için konsantrasyon alışkanlığı oluşturmak,
 • Merak duygusunu geliştirmek,
 • Girişimcilik ve sebat alışkanlığı vermek
 • İçsel disiplin ve düzen duygusunu geliştirmek,
 • Duygu ve hareket becerilerini geliştirmek,
 • Sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar geliştirmesini sağlamak,
 • Ayırt etme ve karar verme yeteneklerini artırmak için duygusal-motor yeteneklerini geliştirmek,
 • Potansiyellerine erişmelerine destek olmak,

Montossori Eğitim Sisteminin somut hedefleridir.

 

 TÜRKÇE

“Bilim Ulusal Dille Öğrenilir.” gerçeğinden hareketle, okullarımızda yabancı dil dışındaki tüm dersler ana sınıfından Anadolu Lisesinin sonuna kadar Türkçe olarak verilir.

  Öğrencilerimizin; Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak kendini ifade eden, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, anlama, sıralama, sınıflama, ilişki kurma, analiz –sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Türkçe dersleri, dinleme, okuma, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu olmak üzere beş öğrenme alanına göre bireysel faklılıklar göz önünde bulundurularak işlenir.

MATEMATİK

Matematik, nicelikle ilgili bir birimdir; insanın matematikçi olması için değil de, mantıklı bir insan olabilmesi için gereklidir. Matematik dersi, her öğrencinin matematiği korkmadan yapabileceğine inanarak ve severek katılabileceği bir şekilde planlanır. Bu planlama yapılırken öğrencilerin gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınır. Matematikteki kavramları somut kavramlara benzeterek öğrencilerin matematik ön yargıları yıkmaya çalışılır. Bu yöntemde öğrencilerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları benzer olaylar kullanılarak onların aktif bir şekilde katılımı sağlanır. Temel amacımız; matematik sevgisini aşılamak, matematikle olan ilişkilerine farklı bir boyut kazandırarak matematiği gerçekten seven, gerektiği zaman tüm matematiksel bilgileri kullanmayı bilen, matematikle uğraşmaktan zevk alan, her zaman, her yerde matematikle yaşamaktan keyif alan öğrenciler yetiştirmektir.

HAYAT BİLGİSİ / SOSYAL BİLGİLER

Hayat Bilgisi dersinin temaları 1,2 ve 3. sınıflarda sarmal olarak sürdürülür. Öğrenme ve öğretme süreci temalar, ara disiplinler, beceriler, kişisel nitelikler ve kazanımlar dikkate alınarak organize edilir.

4. sınıfımızda amaç öğrencilerimizin Atatürk İlke ve İnkılâplarının farkında olarak her şeyden önce kendini ve yaşamı tanımış, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, okul ile hayat arasında bir köprü kurabilmiş; edindiği bilgileri tutum, davranış ve beceriye dönüştürebilen, başarılı, milli kimlik kazanmış bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

FEN BİLGİSİ

Çocuğun ve gencin, doğadaki düzeni ve neden-sonuç ilişkilerini kavramasını sağlayacak, onu dogmalardan, boş inançlardan koruyacak, gerçeklerin doğru bilgisine götürecek şekilde öğretilir.

Öğrencilerimizin, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, bilimsel yöntemleri kullanabilme, öğrenme, merak ve devamlılığını geliştirerek fen ile ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilere sahip olmaları sağlanır. Dersimizin temelini “insan ve bilim” oluşturduğundan öğrencilerimiz bilimle ilgili yaşam boyu sürecek sorulara yanıt bularak hayatın anlamını öğrenirler.

İNGİLİZCE

Yabancı diller bölümünün amacı, dilde önce güven duygusunu oluşturarak, öğrencilerin dili etkin bir şekilde kullanabilecekleri ortamı ve kendilerini sözlü, yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamaktır.

1-2.sınıflarımızda öğrenciler İngilizceyi şarkılar, resimli kartlar, oyunlar, aktiviteler ve kendi dillerinde de asla vazgeçemeyecekleri hikaye anlatımı yoluyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. 3 ve 4. sınıflarda ise öğrencilerimiz okudukları hikâye kitaplarını anlama ve anladığını anlatabilme becerileri kazanır. Dil eğitiminde dört temel beceri olarak kabul edilen dinleme, okuma, konuşma, yazma üzerinde durularak İngilizce dersi öğrencilere ana sınıfından itibaren sevdirilerek, her seviyede iki öğretmen tarafından işlenir.

ETKİNLİK DERSLERİ

Güçlü bir akademik programa ek olarak; öğrenciler, kendi alanlarında uzmanlaşmış, yetenekli öğretmenlerin önderlik ettiği derslere katılırlar. 

Sağlıklı ve estetik duyguları oluşmuş çocukların yetiştirilmesinin ancak GÖRSEL SANATLAR, MÜZİK, BEDEN EĞİTİMİ gibi uygulamalı derslerin gereğince işlenmesiyle sağlanacağına inanan okulumuzda bu dersler, özel donatılmış dersliklerde verilir.

Beden Eğitimi dersinde amacımız, Spor alışkanlığı kazanmış, yurt ve dünya sporuna duyarlı, sportif düşünen, kendi istek ve arzularını takımın amaçları ile birleştirebilen, kendini her şekilde ifade edip geliştirebilen bireyler yetiştirmektir.

Görsel Sanatlar eğitiminde, öğrenciler sanat eğitimi etkinlikleri yolu ile sanatsal bir ürün yaratma hazzını yaşarken, sanat eserlerine bakış açılarını genişletir ve eserlerle aralarında bağlantı kurabilirler. Görsel sanatlar alanında yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilirler. Bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri için özgür ortamlar sağlanır. Bu ortamda öğrencilerimiz kendilerini rahatlıkla ifade ederler.

Müzik eğitiminin erken yaşlarda başlaması beyinin dil, muhakeme, problem çözme ile ilgili alanlarının geliştirilmesine yardımcı olur. Araştırmalar, müzik çalışmasının konsantrasyonu ve okul performansını arttırdığını gösterir. Aynı zamanda, sanatla ilgilenmek, çocuklara korkularının üstesinden gelmeyi ve risk alabilmelerini öğretir. Böylece çocuklar, potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilirler. Müziğe karşı ilgi ve sevgiyi uyandırmak, estetik bakış açısı kazandırmak, sosyal ve milli duyguları şarkı ve marşlarla kuvvetlendirmek, yaratıcılık yönlerini geliştirmektir. Temel müzik eğitiminde toplu şarkı söylemenin önemi büyüktür. 1., 2., 3.ve 4.sınıflarda toplu şarkı söylemeye dayalı, ritm algılamalarını geliştirecek ve onların müzik ile iç içe olmalarını sağlayacak bir ders programı uygulanır.

Çocuklar müziği, sürekli müzik yaparak öğrenirler: Enstrüman çalmak, hareket etmek ve şarkı söylemek...

Bilgisayar, Kodlama dersleri ile üretken, algoritmik düşünebilen ve çözüm üreten öğrenciler yetiştiriyoruz. Scratch, Kodu, code.org platformları, C# üzerinden kodlama, algoritma ve yazılım eğitimi, Unity C# | sıfırdan 2D & 3D oyun ve arayüz geliştirme eğitimi, sanal gerçeklik teknolojisi ve uygulama geliştirme eğitimi verilir. Öğrencilerimizin okulumuzdan mezun olduklarında iyi birer bilgisayar okuryazarı olabilmeleri, içinde bulunduğumuz bilgi çağında teknolojiye hâkim olabilmeleri ve günlük yaşantılarında bilgisayardan en üst düzeyde faydalanabilmeleridir. 1. sınıflarımızın Bilişim Teknolojileri programı öğrencilerimize genel olarak bilgisayarı sevdirmeyi, bilgisayarda çalışırken gerekli olan güvenlik önlemlerini kavramayı, bilgisayar ve ilgili fiziksel birimlerinin (klavye, fare, ekran, kulaklık) kullanımına yönelik becerileri geliştirmeyi hedefler. 2. sınıflarımız Microsoft Office programları ve kullanım amaçları hakkında genel bir bilgi sahibi olurlar. Windows çalışma ortamında Microsoft Word programını kullanmaya başlayan öğrencilerimiz, bilgisayarda yazı yazma, yazılı bir metin üzerinde değişiklikler yapma ve metin biçimlendirme konularıyla ilişkili hedef davranışları edinmek üzere kendilerine verilen eğitsel etkinlikler üzerinde çalışırlar. 3.ve 4. sınıflarımız da Microsoft Word programının yanı sıra Microsoft Power Point ve Excel programları öğretilir.

Satranç dersi okulumuzda, özel dersliğinde, ana sınıfından 4.sınıfın sonuna kadar haftada 1 saat zorunlu ders içinde öğretilir. Satranç, beynin hafıza merkezine en çok etki eden alıştırmalardan biri ve mükemmel bir çoklu zekâ oyunudur. Satranç zihinsel dikkati yükseltir ve yüksek seviyelerdeki başarıyı ortaya çıkarır. Çocukların düşünme, dikkat yoğunlaştırma, hesaplayıp karar verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Yaratıcı Drama dersi, kişisel gelişimin en temel noktası, bireyin öncelikle kendini tanımasıdır. Birçok duyu organını devreye sokarak elde edilen yaşantılardan oluşan drama, hayatın içinde üstlenilecek birçok role hazırlık yapılmasına olanak sağlar.  Teorik eğitimle edinilmesi pek de kolay olmayan bilgiler, yaratıcı dramanın özündeki ‘yaparak, yaşayarak öğrenme’ ilkesi sayesinde rahatlıkla ve hatta çoğu zaman fark edilmeden öğrenilir.

Dans(Halk Oyunları, Bale) eğitimlerimiz, saygı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik temelleri üzerine kurulmuştur. Amacımız; ekip olabilmeyi kavramak, paylaşmayı öğrenmek, grup bilinci içerisinde sorumluluk duygularını geliştirmek, müzik eşliğinde ritim duygusunu ve koordinasyonu geliştirmek, ülkemizin ve diğer ülkelerin zengin kültürünü öğrencilerimize aktarmaktır.

Haftasonu Etkinliklerimiz 

(1.ve 2.yarıyıl döneminde farklı branşlardan dersler eklenebilir)

• Kodlama
• Piyano
• Futbol
• Basketbol
• Temel Jimnastik
• Resim Atölyesi
• Yaratıcı Drama
• Modern Dans
• Küçük Şefler

 

 

 

İlkokul Takvim ve Linkler

Ders Zaman Çizelgesi

Toplanma 08:05- 08:18
1. Ders 08:20 - 09:00
Dinlenme 09:00 - 09:20
2. Ders 09:20 - 10:00
Dinlenme 
ve Beslenme
10:00 - 10:10
3. Ders 10:10 - 10:50
Dinlenme 10:50 - 11:00
4. Ders 11:00 - 11:40
Dinlenme 
ve Yemek
11:40 - 12:20
5. Ders 12:20 - 13:00
Dinlenme 13:00 - 13:10
6. Ders 13:10 - 13:50
Dinlenme 13:50 - 14:00
7. Ders 14:00 - 14:40
Dinlenme 14:40 - 14:50
8. Ders 14:50 - 15:30