Erol Altaca Okulları

Ortaokul Erken KAyıt

Ortaokul

SOSYAL BİLİMLER

Erol Altaca Ortaokulu  öğrencilerini bilinçli , sorumlu vatandaşlar ve dünya vatandaşı olarak yetiştirme konusunda iddiasını ispatlamıştır. Bunda Sosyal Bilgiler Zümresinin çok büyük katkısı olduğu tartışılamaz.

Sosyal Bilgiler Zümresinin misyonu öğrencilerimize Atatürk ilke ve inkılaplarını kavratmak , temel hak ve sorumluluklarını öğretmek , insan hakları ve evrensel kuralları benimsetmek , insan ve insanlık sevgisini özümsetmektir.

Derslerde öğrencilerimize en gelişmiş teknoloji eşliğinde , evrensel normlar ve kaideleri , doğa ve insan sevgisi , görgü kuralları ,  geçmiş ile günümüz arasında bağlantı kurma , demokrasi bilinci kazandırılmaktadır.

Büyük katılımlarla gerçekleşen gezi ve ziyaretlerimiz derslerimizin pekişmesine katkı yapmaktadır.

LGS grubunda , Milli Eğitim Bakanlığının açıklamaları , yayınları ve uygulamaları büyük bir titizlikle takip edilip öğrencilerimiz sınava hazır hale getirilmektedir.

 

 

Uyguladığımız yabancı dil öğrenim programıyla öğrencilerimizin konuşma ,yazma,dinleme ve diğer derslerle ilişkilendirme becerilerini geliştirmekteyiz.Öğrencilerimizin  yabancı dili yaşam becerileri haline getirmeleri için skills derslerinde uygulamalı ve öğrenci katılımlı çalışmalarla ilerlemekteyiz.Altaca Okulları olarak İngilizce programımızı Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı -CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımları doğrultusunda hazırlamaktayız.Müfredat programımızı dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production ( Konuşma), Reading ( Okuma), Writing (Yazma) eşit ağırlık vererek oluşturmakta,öğretmenlerimizle derslerde diyalog ve öğrenci temelli ilerlemekteyiz.Farklı alanlardaki alt kazanımları da sunarak fen,sosyal ve yaşam becerisi haline getirerek öğrenci sunumlarıyla desteklemekteyiz.

Altaca Okullarında İngilizce programı aynı zamanda ‘Critical Thinking’ – Eleştirel Düşünme Becerisi, ‘Communication’-İletişim becerisi, ‘Collaboration’- İşbirliği becerisi ve ‘Creativity’ – Yaratıcı düşünme becerisi gibi 21. Yüzyıl becerileri de entegre edilerek oluşturulmakta dönem içinde ve dönem sonunda sunumlarla ortaya koyulmaktadır.

Derslerimizde öğrencilerimize hedef dilin sevdirilmesi ,günlük yaşam içerisinde kullanımının kazandırılması amaçlandığından oyunlar,grup çalışmaları,farklı aktiviteler,şarkılar,dramalar ve ikili çalışmalarla öğrencilerin dili kullanmalarını teşvik etmekteyiz.Öğretmenler sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere rol model olmaktadır.Hedef dil sınıf dışında da okuma çalışmalarıyla kullanılmaktadır.Öğrencilerimizin Dil gelişimleri PQS,ve uluslarasası CAMBRİDGE Sınavlarıyla izlenmektedir.

Öğrenci motivasyonunu en üst düzeyde tutmak için öğrenciye görelik önemlidir.Öz güvenle İngilizce konuşmak ve dili doğru kullanmak için interaktif çalışmalarla evde de  öğrencilerimizi desteklemekteyiz.

OKUL İÇİ ETKİNLİKşubelerarası ve şube içi İngilizce etkinliklerle, öğrencilerimizin İngilizce’yi aktif olarak kullandıkları platformları sürekli olarak arttırmayı amaçlamaktayız. Quiz Show,Altaca Debate, Altaca Talks,Altaca Masterchef,Spelling Bee,Altaca Presentation gibi okul içi yarışmalarla ve etkinliklerle, öğrencilerimiz İngilizce bilgilerini sergilemektedir.

Matematik, düzeni anlama ve problem çözme sanatıdır. Öğrencilere sadece bir ders değil, aynı zamanda hayatları boyunca kullanabilecekleri bir araç ve düşünme biçimi sunar. 

Özel Erol Altaca Okulları olarak matematik derslerimizde hedefimiz; öğrencilerimize analitik düşünme becerisi kazandırıp, problem çözme yeteneklerini geliştirmektir. 

Öğrendiğimiz bilgileri günlük hayat ile ilişkilendirerek yaşam konforumuzu borçlu olduğumuz matematiği daha iyi anlamaya yönelmiş oluyoruz. 

Matematik okuryazarlığı üzerinde durarak iletişim kurmak için matematik dilini kullanıp, farklı bakış açıları ile değerlendirme yapmalarını sağlayarak yaratıcı düşünme becerilerini geliştiriyoruz.

Özel Erol Altaca Okulları olarak müzik derslerimizi her kademede müfredata bağlı kalarak ve dünya müzik kültüründen çeşitli örneklerle zenginleştirerek uygulamalı bir şekilde işlemekteyiz. Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında sene içi ve sonunda yaptığımız tüm etkinliklerimizde öğrencilerimize aktif bir şekilde yer alabilecekleri ortamı yaratmaktayız.  Özgüvenleri gelişmiş, empati yapabilen bireyler yetiştirmek için sanatın önemini bilmekte ve her kademede düzeye uygun metotlar uygulamaktayız. 

 

Müzik derslerimizde öğrenciler doğru nefes alma, şarkı söyleme becerilerini geliştirmelerinin dışında farklı müzik aletlerinin nasıl çalındıklarını da deneyimleme şansı bulmaktadır.

COĞRAFYA

Coğrafya dersi öğrencilere dünyanın geniş ve çeşitli yapısını keşfetme fırsatı sunar.Yeryüzünün fiziki ve beşeri yapısının özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda harita okuma becerisinin geliştirilmesini ülkemiz ve dünya üzerine algısının daha geniş bir perspektif üzerinden bakmasını sağlar.

 Öğrencilerin dünya üzerindeki yerlerini sorumluluklarını anlamalarına yardımcı olurken, çevresel bilinçliliklerini artırarak sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazanmalarına olanak tanır. Ülkemizin jeopolitik konumunun getirdiği özelliklerden kaynaklı olarak oluşan ve dünya üzerindeki güncel olayları anlama ve yorumlama yeteneklerini de kazanmış olurken bu sayede, öğrenciler hem akademik hem de pratik yaşamlarında coğrafi bilgi ve bakış açısını kullanarak daha bilinçli ve donanımlı bireyler olurlar.

Erol Altaca Okulları olarak lisenin tüm kademelerinde farklı kazanımlar elde edip yaşantımızda da bu bilgilerimiz ışığında yolumuzu aydınlatıyoruz.

Türkçe dersindeki hedefimiz dört temel becerinin(dinleme,konuşma,okuma,yazma) kazandırılmasını ve alışkanlığa dönüştürülmesini sağlamaktır. Aynı zamanda dilini doğru ve işlevsel kullanabilen, Türkçenin zenginliğinin ve ifade gücünün farkında olan bireyler yetiştirmektir.

“Türk demek, dil demektir. Millet olmanın en belirgin niteliklerinden biri dildir. ‘Türk milletindenim.’ diyen kişi, her şeyden önce kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir kişi, Türk kültürüne ve milletine bağlılığını öne sürerse buna inanmak doğru olmaz.”
( Mustafa Kemal Atatürk)

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözünde belirttiği gibi dil bir milleti meydana getiren unsurları bir arada tutan en önemli etkendir. Okulumuzda Türkçe dersinin birinci hedefi öğrencilere Türk dilini sevdirmektir. Bununla birlikte Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri, gördüklerini, dinlediklerini ve okuduklarını doğru bir şekilde anlayabilmeleri, okuma alışkanlığı kazanabilmelerini hedeflemektedir.


DERSİN İŞLENİŞİ
Konular metne dayalı olarak işlenmektedir. Metinler okuma- anlama, dinleme, anladığını yorumlayabilme, ders çıkarma, yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarabilme yönünden en önemli araçtır. Türkçe dersindeöğrenci yanında mutlaka yazım kılavuzu, sözlük bulundurmalıdır. Çünkü öğrenci anlamını bilmediği ve yazımını yanlış kavradığı sözcükleri anında yaşayarak öğrenir. Bu öğrenme öğrencinin bilgi dağarcığına yerleşir.
Dil bir iletişim aracıdır. İnsan, duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla aktarır. Kitap okumaya önem verilir. Okunan kitaplardan her ayın sonunda yazılı sınav yapılır. Öğrencilerimizin sözcük dağarcığını geliştirmelerine, farklı söz öbeklerini kullanmalarına yardımcı olunur. Bu nedenle, amacımız öğrenciye kitap okumayı zorla da olsa sevdirmek; onları okuyan, okuduğunu sorgulayan bireyler olarak yetiştirmektir.
Dil bilgisi; bir dilin dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma öğrenme alanlarını destekleyen kurallar bütünüdür. Bu doğrultuda dil bilgisi konuları metne dayanarak çok örnek gösterilerek kavratılır. Bu amaçla dil bilgilerinin öğretiminde, kuralların verilmesinin yanında, bu kuralların kelime, cümle ve metin düzeyindeki uygulamaları amaçlanmıştır. Ayrıca yapılan bol etkinliklerle pekiştirilir.
Ortaokul kademesinin tüm sınıflarında Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü yıllık çalışma planına göre hareket edilir. 8.sınıflarda öğrencilerimizin Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ‘nda en üst düzeyde akademik başarı göstermesi için gerekli etüt çalışmaları yapılır. Düzenli uygulanan deneme sınavlarıyla öğrencinin hem eksiğini görmesi sağlanır hem de motivasyonu arttırılır.
Doğru ve sağlam Türkçe birikimi, öğrenciye toplum karşısında kendini ifade etme becerisi ve özgüven sağlar. Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak anlatma olanağı verir. Farklı bakış açıları geliştirmelerini sağlar.