Erol Altaca Okulları

görsel sanatlar

GÖRSEL SANATLAR

Sanat eğitim anlayışı, bilgi aktarımı ile birlikte beceri kazandırmayı, ilgi ve yetenekleri geliştirmeyi, topluma yapıcı, üretici kişiler kazandırmayı amaç edinmektedir. Görsel sanatlara ilişkin etkinlikler bütünü olan sanat eğitimi, duygu eğitimine, güzel biçimlere duyarlık kazanmaya ve her türlü anlatım biçiminde estetik yaşantılar yaratmaya yöneliktir. Çocuklar çeşitli etkinliklerde ve özellikle de sanatla ilgili çalışmalarda yeteneklerini sergileyebilirler. 

Okulumuzdaki Görsel sanatlar dersi ve kulüp saatleri eşliğinde öğrencilerimizin
• Sanat alanında beceri kazanması
• Yetenek esneklik, duyarlılık, orijinallik ve akıcılık duyguları gelişmesi
• Alışılmışın dışını çıkması
• Kendini rahatça ifade edebilir ve kendine güvenen bir birey olması hedeflenmektedir.